wz

                                 ZPĚT

          účastníci: Šmejkal Jirka, Culek Milan, Vavřina Michal

          trasa: Hojsova Stráž  - Stateček - Ostrý (1. nocleh) - Stateček - Zadní Chalupy - Sv. Kateřina -  
                    Červené Dřevo (2. nocleh) - Liščí - Chodská Lhota - Nová Ves - Sv. Anna (3. nocleh) - Hájek
                    Filipova Hora - jeskyně Salka - Babylon

          nocleh: 1. nocleh - kaplička mezi Malým a Velkým Ostrým, 2. nocleh - opuštěný kravín Červené
                    Dřevo, 3. nocleh - velký altán u kostela Sv. Anna

          vrcholy: Malý Ostrý (1 266 m), Velký Ostrý (1 283 m)

          speciální vybavení: sněžnice (jen na 1. - 2. den)

          extra: báječné pohledy plné mlhy

          mapa: 1. den                       2. den     

                     3.den                              4. den     

 

                           

FoM©2011

WebZdarma.cz